HEADER


@brythoniaid

Ymunwch â Ni

Adref

Newyddion

Hanes

Digwyddiadau

Cysylltwch â Ni

Adref Newyddion Hanes Digwyddiadau Cysylltwch a Ni

Mae rhain yn gyfnodau cyffrous iawn i Gôr y Brythoniaid!

Yn y deuddeg mis nesaf mae’r Côr yn ymddangos yn y digwyddiadau canlynol:


Ymddangos yng Nghyngerdd agoriadol yn Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen gyda Corau Meibion Godre’r Aran, Rhos ar Fron.


Recordio rhaglen teledu i prif sianel ITV gyda person enwog iawn mewn sefyllfa ni welir ef / hi or blaen!!

Mae pob dim yn gyfrinachol ar y foment ond my fydd hwn yn dda!!


Ymddangos yn yr Wyl byd enwog, Festival No 6 ym Mhortmeirion. Be fydd y Manic Street Preachers neu Chic mewn meddwl i ni wneud!!!! Mae’r sibrydion yn achosi cynwrf. Cadwch golwg ar y wefan??


Cyngerdd ar Gwch!! Gyda ymweliad i Amsterdam. Ia, taith dramor arall.


Recordio anthem Genedlaethol y Bahamas yn swyddogol ar cais Llywodraeth y Bahamas ei hunain.

Gwahoddiad arbennig iawn o ran y Côr.


Dyma blas bychan o beth sydd o flaen y Côr. Mae 2013/ 2014 am fod yn flwyddyn arbennig gan fod y Côr yn dathlu 50 mlynedd yn 2014 gyda eitemau arbennig iawn.


Os hoffwch fod yn rhan or cynwrf yma dewch,

ymunwch a ni ac mi wnawn eich sicrhau na fyddwch yn dyfaru am un funud.

Côr y Brythoniaid © 2017        Website designed and maintained by H G Web Designs

English