Is-Lywyddion Elizabeth Ellis - John Eifion Anrhydeddau Galeri Cryno Ddisgiau Clipiau Fideo Festival No6 Portmeirion Archif Ymunwch a Ni! Sylwadau

Adref

Newyddion

Hanes

Digwyddiadau

Cysylltu a Ni

Elizabeth Ellis - John Eifion

John Eifion


Bwriodd John Eifion ei brentisiaeth cerddorol yn ystod ei blentyndod pan y bu ef, ei dair chwaer a’i rieni yn canu a chynnal cyngherddau ar draws Gogledd Cymru. Ers y dyddiau cynnar hynnu, mae wedi mwynhau llwyddiant ar sawl achlysur mewn cystadlaethau lleol a chenedlaethol – gan ennill ar y unawd tenor yn y Brifwyl bum gwaith. Cyrhaeddodd uchafbwynt ei yrfa hyd yma ym 1999, pan enillodd wobr goffa David Ellis – y Rhuban Glas i unawdwyr lleisiol ym mhrifwyl Môn.

Elizabeth Ellis


Mae Elizabeth yn hanu’n wreiddiol o’r Bontfaen ym Morgannwg ond ers blynyddoedd bellach mae’n byw ac yn gweithio yn Nolgellau, Meirionnydd. Bu’n astudio yn y Coleg Cerdd Brenhinol yn Llundain ac yn arbenigo ar gyfansoddi a hefyd ar chwarae’r  piano a’r harpsicord. Tra yn y Coleg Cerdd enillodd Wobr Chapell am ei thalent ar y piano a hefyd ysgoloriaeth i astudio ymhellach gyda Herbert Howells a George Malcolm.

Mae wedi teithio Ewrop, Rwsia ar Unol Daleithiau fel unawdydd ac fel cyfeilydd. Yn 1992 fe’i gwnaed yn Gymrawd y Coleg Cerdd Brenhinol. Bu’n gyfeilydd swyddogol i’r Brythoniaid ers 1984.

 O ganlyniad, mae galw mawr am ei wasanaeth fel unawdydd ar hyd a lled Cymru a thu hwnt. Mae wedi teithio Canada, America, Iwerddon a Barbados.


Mae wedi perfformio sawl oratorio gan gynnwys ‘Samsom’ , y ‘ Messiah’, Elijah’ ac hefyd y ‘Croeshoeliad’.

Mae’r rhaglen ar gyfer ei gyngherddau yn amrywio o arias operatig a chaneuon allan o sioeau cerdd  i unawdau Cymraeg a Cherdd Dant – rhaglen sydd yn eang iawn ei hapel.


Wrth ei waith bob dydd, mae’n Swyddog Lles i Awdurdod Addysg Gyngor Gwynedd. Mae’n briod gyda dwy ferch, a chanu yw ei ddiddordeb pennaf. Mae eisioes wedi rhyddhau ei CD gyntaf, ac yn gynharach yn 2001, ymgymerodd a swydd arall, sef arweinydd newydd Côr Meibion y Brythoniaid.


Yn ei ail flwyddyn fel arweinydd enillwyd cwpan y brif gystadleuaeth i gorau meibion yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Côr y Brythoniaid © 2018        Website designed and maintained by H G Web Designs

Adref Newyddion Hanes Digwyddiadau Cysylltu