Is-Lywyddion Elizabeth Ellis - John Eifion Anrhydeddau Galeri Cryno Ddisgiau Clipiau Fideo Festival No6 Portmeirion Archif Ymunwch a Ni! Sylwadau

Adref

Newyddion

Hanes

Digwyddiadau

Cysylltu a Ni

Côr y Brythoniaid © 2018        Website designed and maintained by H G Web Designs

Clipiau Fideo

Cliciwch ar unrhyw un o’r lincs isod a bydd fideo o’r Côr wedi cael ei ffilmio mewn gwahanol lleoliadau yn chwarae. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau nhw.

Galeri Caernarfon 2015

https://www.youtube.com/watch?v=cX011R3HS8A

https://www.youtube.com/watch?v=aBL2QXb1eU8

https://www.youtube.com/watch?v=SeKHCVJrQj8

https://www.youtube.com/watch?v=wYz1O-R_Rpw

https://www.youtube.com/watch?v=y4YJFVHw31Y

https://www.youtube.com/watch?v=byagvWKir2I

https://www.youtube.com/watch?v=bekXmKUHvYE


Go West - Festival No. 6 2014

https://www.youtube.com/watch?v=wLr4WM9Io18


Heriwn Wynebwn y Wawr

Perfformiad bythgofiadwy gan Gôr Meibion y Traeth, Côr Meibion Tâf a Chôr y Brythoniaid; John Eifion yn arwain, a Rob Nicholls wrth yr organ.

https://www.youtube.com/watch?v=4zMnneu-cXI


Llanrwst

Un o ganeuon enwocaf Gareth Glyn, yn canu geiriau’i Dad, y bardd T. Glynne Davies. Mae’n canu am ei dref enedigaeth a’r hiraeth am fod yn ol yno. John Eifion Jones yw’r unawdydd.

https://www.youtube.com/watch?v=_5Bf222OrvE


Cyn Cau Llygaid

https://www.youtube.com/watch?v=2UcP1-rptVs


O Sole Mio  (Soloist John Eifion Jones)

https://www.youtube.com/watch?v=_XkKaWTvZ9s


Mansions of the Lord

https://www.youtube.com/watch?v=8uNiquukB0Y


Living

Y Cor yn canu gyda Shirley Bassey yn 1976 yn Castell Harlech.

https://www.youtube.com/watch?v=T_41l9ihYMs


Blue Monday

Cafodd y Cor ei gomesiynu i hyrwyddo Gwyl Rhif 6 ym Mhortmeirion yn mis Medi.

Mae hon yn gyfeiriad newydd i ni ond rydym yn hoff iawn ohono!

https://www.youtube.com/watch?v=wa4JWzEPJe8


Bahamas Concert March 2013

Y Cor yn y Regency Theatre, Freeport, Grand Bahamas ar 30ain o Fawrth 2013.

https://www.youtube.com/watch?v=S2tGy0G_nPM

Adref Newyddion Hanes Digwyddiadau Cysylltu