Côr y Brythoniaid © 2018        Website designed and maintained by H G Web Designs

Festival No.6

Festival No6 2013 Wel, ble a sut i ddechrau, dyna’r cwestiwn mawr! Gŵyl Rhif 6 ym Mhortmeirion! Am benwythnos ac am brofiad anhygoel i’r Côr! Yn dilyn y derbyniad a’r sylwadau gwych a gafodd y fideo hyrwyddo, mater hollol wahanol yw canu’n fyw mewn gŵyl Bop. Wrth i aelodau’r Côr gyrraedd Portmeirion ar y nos Wener ac ymlwybro tua’r Piazza, roedd peth anesmwythder yng nghefn eu meddyliau.  Fodd bynnag, buan y daeth yn amlwg fod rhywbeth arbennig ar y gweill wrth i ymwelwyr lu ddechrau eu holi “Pryd da chi’n dechrau canu?”,  a thynnu eu lluniau. Wrth i aelodau’r Côr ymgynnull uwchben y Piazza ar yr amser penodedig, gallent weld cannoedd o bobl oddi tanynt ac roedd modd synhwyro’r awyrgylch trydanol. Ac o, am leoliad – gyda’r llifoleuadau yn goleuo’r adeiladau addurnedig, unigryw tu ôl y Côr, roedd yr olygfa’n un hudolus. Yna, daeth yr amser i ni yn cael ein cyflwyno i'r gynulleidfa ac i ni wneud ein ffordd i lawr i’r ardal perfformio. Roedd y croeso a gawsom yn fyddarol, yn gymysgedd gwallgo’ o floeddio a chymeradwyo, yn ddigon i synnu hyd oed aelodau mwyaf profiadol y Côr - profiad bythgofiadwy! Erbyn hyn roedd John Eifion a Liz yn edrych yn eithaf petrusgar ac felly dyma ddechrau gyda’r gân a ddaeth â’r Côr i amlygrwydd ym Mhortmeirion yn 2012, sef “Blue Monday”. Croesawyd y gân gyda bonllef wrth i’r gynulleidfa adnabod y cordiau agoriadol, ac yn fuan roedd 'na lawer o siglo a dawnsio egnïol - rhywbeth eithaf anghyfarwydd i’r Côr! Wedi’r fath ddechreuad gwych aeth y Côr o nerth i nerth, gyda phob cân y cael derbyniad gwresog a gwrandawiad hynod werthfawrogol. I gloi y noson canodd y Côr eu caneuon newydd, sef Design for Life gan y Manic Street Preachers ac Uprising gan Muse, gyda'r dorf yn sefyll fel un i siglo, chwifio breichiau a chyd-ganu. Roedd y profiad yn un gorfoleddus i bob aelod o’r Côr, yn un a fydd yn aros yn y cof am gyfnod maith. Roedd sylwadau’r gynulleidfa ac aelodau’r Côr yn cyd-fynd -“profiad anhygoel!” Gyda dau berfformiad i ddilyn, tybed a fyddai  modd ail greu'r fath awyrgylch? Doedd dim angen pryderu - roedd yr ymateb ar y nos Sadwrn a’r nos Sul yr un mor wefreiddiol. Ar ddiwedd y tri pherfformiad roedd aelodau’r Côr ar ben eu digon, ac er iddynt berfformio pedair noson yn olynol, ni chlywyd neb yn cwyno nag yn edliw. Gallwn ymfalchïo yn y sylwadau a glywyd yn sgil ein perfformiadau ac a fynegwyd ar dudalennau Twitter a facebook y Côr. Bydd y ffaith fod cymaint o bobl ifanc wedi dod atom i’n llongyfarch a dweud bod yr achlysur cyfan yn 'wych', yn aros gyda ni am amser hir iawn. Llawer o ddiolch i drefnwyr yr Ŵyl ac i'r staff a wnaeth y digwyddiad yn brofiad bythgofiadwy, ond yn enwedig i'r bobl a ddaeth i wrando arnom, gan eistedd ar gadeiriau llaith neu sefyll ar dir lleidiog drwy wynt a glaw !! - unrhyw fan ble roedd modd gweld a chlywed y Côr ... Diolch yn fawr iawn i chi i gyd.
Fel y dywedir ‘Dyma ni eto’ mae’r trefnwyr Festival No6 yn dilyn ein llwyddiant yn 2012 wedi gwahodd y Côr yn ôl yn 2013 ac o ganlyniad maer Côr wedi bod yn dysgu caneuon newydd erbyn yr Ŵyl flwyddyn yma. Mae hwn wedi golygu dysgu caneuon sydd yn bell o ganu traddodiadol cymraeg ag y gellir bod ond wedi dweud hynnu mae’r Côr wedi cael hwyl ofnadwy yn eu dysgu ac mae’r cynnydd terfynol yn wych. Mae ein arweinydd a cyfeilydd wedi bod yn gweithio yn eithriadol o galed i gael y caneuon mewn trefn. Ar y 6ed o Orffennaf cafwyd diwrnod o recordio’r caneuon yn y Ganolfan ym Morthmadog ac yn dilyn hwnnw ar y 14eg o Orffennaf, diwrnod bendigedig yn Portmeirion ei hun yn ffilmio’r fideo i hysbysebu’r ŵyl ar Youtube. Cafwyd hwyl aruthrol yn yr haul poeth, ond am gefndir. Diolch ir criw ffilmio am eu gwaith caled. Mae hyd yn oed yr ymeliad byr yma wedi cynhyrfu pethau ar  tudalenau ‘ twitter’ yr Ŵyl ar Brythoniaid. Mi fydd yn mynd yn llawer brysurach yn yr wythnosau nesaf. Gwyliwch y wefan am fwy o fanylion a datblygiadau. G: http://www.festivalnumber6.com/  F: https://www.facebook.com/Brythoniaid 
Côr y Brythoniaid © 2018        Website designed and maintained by H G Web Designs

Festival No.6

Festival No6 2013 Wel, ble a sut i ddechrau, dyna’r cwestiwn mawr! Gŵyl Rhif 6 ym Mhortmeirion! Am benwythnos ac am brofiad anhygoel i’r Côr! Yn dilyn y derbyniad a’r sylwadau gwych a gafodd y fideo hyrwyddo, mater hollol wahanol yw canu’n fyw mewn gŵyl Bop. Wrth i aelodau’r Côr gyrraedd Portmeirion ar y nos Wener ac ymlwybro tua’r Piazza, roedd peth anesmwythder yng nghefn eu meddyliau.  Fodd bynnag, buan y daeth yn amlwg fod rhywbeth arbennig ar y gweill wrth i ymwelwyr lu ddechrau eu holi “Pryd da chi’n dechrau canu?”,  a thynnu eu lluniau. Wrth i aelodau’r Côr ymgynnull uwchben y Piazza ar yr amser penodedig, gallent weld cannoedd o bobl oddi tanynt ac roedd modd synhwyro’r awyrgylch trydanol. Ac o, am leoliad – gyda’r llifoleuadau yn goleuo’r adeiladau addurnedig, unigryw tu ôl y Côr, roedd yr olygfa’n un hudolus. Yna, daeth yr amser i ni yn cael ein cyflwyno i'r gynulleidfa ac i ni wneud ein ffordd i lawr i’r ardal perfformio. Roedd y croeso a gawsom yn fyddarol, yn gymysgedd gwallgo’ o floeddio a chymeradwyo, yn ddigon i synnu hyd oed aelodau mwyaf profiadol y Côr - profiad bythgofiadwy! Erbyn hyn roedd John Eifion a Liz yn edrych yn eithaf petrusgar ac felly dyma ddechrau gyda’r gân a ddaeth â’r Côr i amlygrwydd ym Mhortmeirion yn 2012, sef “Blue Monday”. Croesawyd y gân gyda bonllef wrth i’r gynulleidfa adnabod y cordiau agoriadol, ac yn fuan roedd 'na lawer o siglo a dawnsio egnïol - rhywbeth eithaf anghyfarwydd i’r Côr! Wedi’r fath ddechreuad gwych aeth y Côr o nerth i nerth, gyda phob cân y cael derbyniad gwresog a gwrandawiad hynod werthfawrogol. I gloi y noson canodd y Côr eu caneuon newydd, sef Design for Life gan y Manic Street Preachers ac Uprising gan Muse, gyda'r dorf yn sefyll fel un i siglo, chwifio breichiau a chyd-ganu. Roedd y profiad yn un gorfoleddus i bob aelod o’r Côr, yn un a fydd yn aros yn y cof am gyfnod maith. Roedd sylwadau’r gynulleidfa ac aelodau’r Côr yn cyd-fynd -“profiad anhygoel!” Gyda dau berfformiad i ddilyn, tybed a fyddai  modd ail greu'r fath awyrgylch? Doedd dim angen pryderu - roedd yr ymateb ar y nos Sadwrn a’r nos Sul yr un mor wefreiddiol. Ar ddiwedd y tri pherfformiad roedd aelodau’r Côr ar ben eu digon, ac er iddynt berfformio pedair noson yn olynol, ni chlywyd neb yn cwyno nag yn edliw. Gallwn ymfalchïo yn y sylwadau a glywyd yn sgil ein perfformiadau ac a fynegwyd ar dudalennau Twitter a facebook y Côr. Bydd y ffaith fod cymaint o bobl ifanc wedi dod atom i’n llongyfarch a dweud bod yr achlysur cyfan yn 'wych', yn aros gyda ni am amser hir iawn. Llawer o ddiolch i drefnwyr yr Ŵyl ac i'r staff a wnaeth y digwyddiad yn brofiad bythgofiadwy, ond yn enwedig i'r bobl a ddaeth i wrando arnom, gan eistedd ar gadeiriau llaith neu sefyll ar dir lleidiog drwy wynt a glaw !! - unrhyw fan ble roedd modd gweld a chlywed y Côr ... Diolch yn fawr iawn i chi i gyd.