Is-Lywyddion Elizabeth Ellis - John Eifion Anrhydeddau Galeri Cryno Ddisgiau Clipiau Fideo Festival No6 Portmeirion Archif Ymunwch a Ni! Sylwadau

Adref

Newyddion

Hanes

Digwyddiadau

Cysylltu a Ni

Digwyddiadau

2018


Mi fydd mwy o fanylion o bob cyngerdd yma unwaith byddent ar gael.


Sadwrn, 3ydd Mawrth - Gadeirlan ,Bangor gyda Cor Seiriol. Cyngerdd elusenol.


Ebrill - Aberteifi (manylion ar cyngerdd i’w cadarnhau)


Sadwrn, 23ain o Fehefin - Ysgol y Moelwyn. Cyngerdd Robat Arwyn.


Sadwrn, 7ed o Orffennaf - Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen.


Sul, 22ain o Orffenaf - Cyngerdd Blynyddol yn y Ganolfan, Porthmadog


Rhagfyr 8ed - Cyngerdd yn Eglwys St Lawrence yn Winslow, Swydd Buckingham (cyngerdd yma iw gadarnhau.)


Sesiynau recordio CD i’w trefnu.
Côr y Brythoniaid © 2018        Website designed and maintained by H G Web Designs

Adref Newyddion Hanes Digwyddiadau Cysylltu