Is-Lywyddion Elizabeth Ellis - John Eifion Anrhydeddau Galeri Cryno Ddisgiau Clipiau Fideo Festival No6 Portmeirion Archif Ymunwch a Ni! Sylwadau

Adref

Newyddion

Hanes

Digwyddiadau

Cysylltu a Ni

Digwyddiadau

2018


Mi fydd mwy o fanylion o bob cyngerdd yma unwaith byddent ar gael.


Sadwrn, 23ain o Fehefin - Ysgol y Moelwyn. Cyngerdd Robat Arwyn.


Sadwrn, 7ed o Orffennaf - Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen.


Sadwrn, 7fed o Fedi - Festival No 6.

Sadwrn, 24ain Tachwedd - Tabernacle, Machynlleth

Rhagfyr 8ed - Cyngerdd yn Eglwys St Lawrence yn Winslow, Swydd Buckingham (cyngerdd yma I’w gadarnhau.)


2019

Sadwrn, 23ain o Chwefror - Cystadleuaeth Mrs Sunderland yn Huddersfield.

Ebrill - Pan Celtic Choral Festival, Iwerddon

Mehefin - Cyngerdd Blynyddol, Porthmadog

Awst - Eisteddfod Genedlaethol, Llanrwst

2020

Ebrill - Cyngerdd, Lake Garda, Yr Eidal


Côr y Brythoniaid © 2018        Website designed and maintained by H G Web Designs

Adref Newyddion Hanes Digwyddiadau Cysylltu