HEADER


@brythoniaid

Digwyddiadau

Adref

Newyddion

Hanes

Digwyddiadau

Cysylltwch â Ni

Adref Newyddion Hanes Digwyddiadau Cysylltwch a Ni

2017


Mi fydd mwy o fanylion o bob cyngerdd yma unwaith byddent ar gael


Nos Wener, 9fed Mehefin - Eglwys Plwyf Wyddgrug Cyngerdd Elusenol RNLI gyda Kate Griffiths a Parti Siswrn.


Nos Sadwrn, 24ain o Fehefin - Cyngerdd elusenol yn Neuadd John Ambrose, Ysgol Bryn Hyfryd, Ruthin gyda Band Deiniolen. (Codi arian at Ymchwil Cancr y Fron a Chapel Bontuchel).


Sadwrn, 8fed Gorffenaf - Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen.


Sul, 23ain o Orffenaf - Cyngerdd Blynyddol.


Sadwrn, 29ain o Orffenaf - Gwyl Cerdd Conwy cyngerdd i glôi yr Wŷl


Nos Fawrth, 8ed o Awst - Perfformio yn Sioe Tudor Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Môn.


Medi 7fed, 8fed a 9fed, 2017 - Gwyl Rhif 6 (i'w gadarnhau)


Mi fydd yna sesiynau recordio hefyd yn ystod y flwyddyn i’w drefnu a hefyd mae yna ymholiadau am cyngherddau yndisgwyl ymateb gan trefnwyr. a.y.b.


Mi fydd yna fwy i ddod.

English

Côr y Brythoniaid © 2017        Website designed and maintained by H G Web Designs