Is-Lywyddion Elizabeth Ellis - John Eifion Anrhydeddau Galeri Cryno Ddisgiau Clipiau Fideo Festival No6 Portmeirion Archif Ymunwch a Ni! Sylwadau

Adref

Newyddion

Hanes

Digwyddiadau

Cysylltu a Ni

Cysylltwch a Ni


I bwcio’r Côr ar gyfer unrhyw ddigwyddiad yn y dyfodol neu os oes gennoch chi unrhyw gwestiwn unglyn â gweithgareddau’r Côr neu neges hoffech chi basio ymlaen, cysylltwch â ni trwy unrhyw un o’r cysylltiadau isod a mi wnawn ni ateb mor fuan a phosib:


Ysgrifennydd: Mr Phillip T. Jones, Ty Canol, Llanfachreth, Dolgellau, Gwynedd LL40 2EF.


Ffon: 01341 423021 neu 07398 183469


Ebost: brythoniaid@btinternet.com

Côr y Brythoniaid © 2018        Website designed and maintained by H G Web Designs

Adref Newyddion Hanes Digwyddiadau Cysylltu