HEADER


@brythoniaid

Côr Meibion y Brythoniaid yw’r mwyaf o ddau Gôr Meibion ym Mlaenau Ffestiniog a maent yn ymarfer yn wythnosol yn y brif neuadd yn Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog, bob nos Iau am hanner awr wedi saith.


Mae yna groeso twym galon i ymwelwyr ddod i’n hymarfer unrhyw nos Iau, ac os dymunwch, mae yna groeso hefyd i chi ymuno a’r Côr fel aelod.

Côr y Brythoniaid © 2017        Website designed and maintained by H G Web Designs

Adref

Newyddion

Hanes

Digwyddiadau

Cysylltwch â Ni

Adref Newyddion Hanes Digwyddiadau Cysylltwch a Ni

Fe fyddwch yn ymaelodi ag un o’r corau sydd wedi teithio i  bedwar ban byd ac yn un o’r corau mwyaf llwyddiannus yng Nghymru.


Mae yna groeso cynnes iawn yn eich disgwyl.


Mae'r Côr ar ei gwyliau nawr tan y 31ain o Awst ac yna paratoi at Gwyl Rhif 6

English