Is-Lywyddion Elizabeth Ellis - John Eifion Anrhydeddau Galeri Cryno Ddisgiau Clipiau Fideo Festival No6 Portmeirion Archif Ymunwch a Ni! Sylwadau

Adref

Newyddion

Hanes

Digwyddiadau

Cysylltu a Ni

Côr Meibion y Brythoniaid yw’r mwyaf o ddau Gôr Meibion ym Mlaenau Ffestiniog a maent yn ymarfer yn wythnosol yn y brif neuadd yn Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog, bob nos Iau am hanner awr wedi saith.


Mae yna groeso twym galon i ymwelwyr ddod i’n hymarfer unrhyw nos Iau, ac os dymunwch, mae yna groeso hefyd i chi ymuno a’r Côr fel aelod.


Côr y Brythoniaid © 2018        Website designed and maintained by H G Web Designs

Adref Newyddion Hanes Digwyddiadau Cysylltu

Fe fyddwch yn ymaelodi ag un o’r corau sydd wedi teithio i  bedwar ban byd ac yn un o’r corau mwyaf llwyddiannus yng Nghymru.


Mae yna groeso cynnes iawn yn eich disgwyl.


A fuasech môr garedig a nodi fod Cyngerdd Blynyddol y Côr ar yr 22ain o Orffennaf

wedi ei ohirio - dyddiad i’w drefnu